.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 28
แจ้ง : เปลี่ยนแปลงวิธีการหักเก็บเงินและการส่งใบเสร็จรับเงินของสมาชิก (เริ่ม กันยายน 2562) 179
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ระยะที่ 4 ประจำปี 2562 157
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 131
ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 3) 141
ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 2) 184
ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 1) 152
ประกาศ : รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร การทำอาหารไทย/ขนมไทย 169
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 190
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ พ.ศ.2559 กรณีสมาชิกเสียชีวิต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 268
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 200
ประกาศ : เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 186
ประกาศ : เรื่องแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 ระยะที่ 3 219
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 191
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 215
ประกาศ : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 244
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 150
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 228
ประกาศ : เรื่อง ชะลอการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน และ 24 เดือน 344
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 412