.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 58
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 71
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 33
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 - 2563 137
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 132
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 96
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 228
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 371
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 175
หนังสือ : เรื่อง แจ้งยกเลิกการอบรมพัฒนาสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 219
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 176
ประกาศ : หยุดทำการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 315
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 384
หนังสือ : เรื่อง การอบรมพัฒนาสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 436
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 416
ประกาศ : การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 995
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 439
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 683
ตารางสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2561 810
ประกาศ : การจ่ายสวัสดิการเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2561 764