.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 11
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 60 ประจำปี 2561 46
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 57
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 104
ประกาศ การชะลอหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ พ.ศ. 2559 46
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 85
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 308
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ 285
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปอง “ออมทรัพย์ดี มีโชค” (ครั้งที่ 1) 412
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 164
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของพนักงานราชการ 533
ประกาศสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 275
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 544
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 250
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 709
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 177
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 508
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 482
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 406
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 779
Dog