.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 12
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของพนักงานราชการ 336
ประกาศสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 119
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 280
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 125
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 347
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 69
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 390
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 391
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 315
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 680
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 223
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 985
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 402
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 198
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 431
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 329
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 217
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 327
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1040