.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 31
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 28
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 88
ประกาศ : เรื่อง ชะลอการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน และ 24 เดือน 148
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 226
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องกำหนดสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก 111
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 131
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัรพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 128
ประกาศ : ผลการประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 187
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 260
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 184
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 400
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 232
สมาคมฯ : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 462
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 172
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 325
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 333
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562-2563 259
ระเบียบสหกรณ์ฯ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 422
ประกาศ : การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 222