.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัรพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 27
ประกาศ : ผลการประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 25
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 101
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 90
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 268
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 155
สมาคมฯ : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 394
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 127
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 278
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 274
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562-2563 194
ระเบียบสหกรณ์ฯ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 376
ประกาศ : การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 163
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 195
ประกาศ : การจ่ายเงินปันผลสำหรับสมาชิกสมทบ ประจำปีการเงิน 2561 616
ประกาศ : การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 215
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 295
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 194
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 - 2563 287