.

 

ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562
หลักสูตร การทำอาหารไทย/ขนมไทย
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
สถานที่ ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม