.

 

ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562
หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 2)
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
สถานที่ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี (วัดหนองขุนชาติ)
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม