.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1440
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 1060
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 742
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 1015
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 3332
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 982
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1261
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 910
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1161
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 958
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 868
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของครูโรงเรียนเอกชน 789
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 883
น้ำหมักเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง PSB ของคุณลุงทองปอน 930
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 789
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 696
รายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปองฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค (ครั้งที่ 1) 831
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 893
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 876
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับทุนการศึกษา ให้มารับในวันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 08.30 น. 743