.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 707
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน เมษายน 2559 589
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 663
ประกาศ สมาคมฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 661
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 691
ประกาศ เรื่องสรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 645
ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 656
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2559 458
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 691
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 754
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 881
ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 773
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 588
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2559 628
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 618
สมาคมฯ เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 640
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 712
ประกาศ รายชื่อผุ้ได้รับเงินรางวัล ซื้อหุ้นลุ้นโชค ครั้งที่ 2 774
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 813
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 817