.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 184
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 341
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 361
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562-2563 290
ระเบียบสหกรณ์ฯ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 441
ประกาศ : การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 246
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 254
ประกาศ : การจ่ายเงินปันผลสำหรับสมาชิกสมทบ ประจำปีการเงิน 2561 697
ประกาศ : การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 271
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 349
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 240
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 - 2563 354
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 375
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 265
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 386
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 542
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 322
หนังสือ : เรื่อง แจ้งยกเลิกการอบรมพัฒนาสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 375
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 317
ประกาศ : หยุดทำการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 457