.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1151
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1126
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 695
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 397
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 657
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 1835
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 601
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 874
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 574
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 777
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 572
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 451
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของครูโรงเรียนเอกชน 411
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 497
น้ำหมักเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง PSB ของคุณลุงทองปอน 451
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 434
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 342
รายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปองฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค (ครั้งที่ 1) 499
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 553
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 513