.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 320
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 602
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ 519
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปอง “ออมทรัพย์ดี มีโชค” (ครั้งที่ 1) 713
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 380
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของพนักงานราชการ 798
ประกาศสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 539
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 837
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 551
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 1044
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 400
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 803
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 725
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 647
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 1035
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 546
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1403
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 670
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 496
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 714