.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 457
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 925
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 321
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 698
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 639
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 555
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 957
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 460
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1308
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 602
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 412
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 632
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 538
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 413
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 522
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1248
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1209
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 778
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 487
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 751