.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปอง “ออมทรัพย์ดี มีโชค” (ครั้งที่ 1) 684
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 351
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของพนักงานราชการ 764
ประกาศสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 488
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 799
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 513
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 991
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 364
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 757
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 695
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 612
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 1009
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 512
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1365
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 644
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 463
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 676
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 579
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 453
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 562