.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
สหกรณ์ปิดทำการด้านการเงินในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 539
กำหนดปิดการยื่นคำขอกู้เงิน ช.พ.ค. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 506
เปิดบริการตู้ ATM ที่หน้าสพป.อุทัยธานีเขต 1 524
การรับสมัครเพื่อสรรหา และเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 496
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 498
เรียน ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน 488
ขอเชิญสมาชิกร่วมฝากเงิน เดือนแห่งการออม 1 - 31 ตุลาคม 2553 489
คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 498
การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัรพย์ดีเด่น ประจำปี 2553 515
การดำเนินงานของสหกรณ์บริการพลังแม่น้ำแผ่นดินสีเขียว จำกัด 1269
เปลี่ยนแปลงการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 462
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม 522
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมวิชาชีพเสริม 478
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สสอท. 527
ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการ ณ สอ.ครูอุทัยธานี 507
ขอรับสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ 498
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริม 502
การพัฒนาสมาชิกตามโครงการพัฒนาวิชาชีพเสริม 607
ประชุมสัญจรพบเพื่อนสมาชิกสังกัดหน่วยผสม 483
พบเพื่อนสมาชิกในสังกัด สพท.อน. เขต 2 572