.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ขอเชิญประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน 382
เตรียมออกบริการนอกสถานที่ 464
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 423
สอบคัดเลือกลู้จ้างชั่วคราว 453
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ 443
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศนียบัตร 417
มอบเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจฯ ทายาทของนายวิรัติ 471
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ให้กับ ทายาทของ นายวิรัติ 419
นายจิรพงษ์ วีระศิลป์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการฯ 489
ต้อนรับสอ.ครูชัยนาท 455
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมฯ 515
ตรวจสอบพัสดุประจำปีบัญชี 2552 508
การจัดทำวิจัยของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 552
ขอเชิญ สมัครสมาชิก สสอค. 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 54 503