.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ขอเชิญประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน 467
เตรียมออกบริการนอกสถานที่ 563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 524
สอบคัดเลือกลู้จ้างชั่วคราว 568
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ 560
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศนียบัตร 512
มอบเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจฯ ทายาทของนายวิรัติ 579
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ให้กับ ทายาทของ นายวิรัติ 531
นายจิรพงษ์ วีระศิลป์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการฯ 595
ต้อนรับสอ.ครูชัยนาท 578
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมฯ 645
ตรวจสอบพัสดุประจำปีบัญชี 2552 628
การจัดทำวิจัยของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 674
ขอเชิญ สมัครสมาชิก สสอค. 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 54 609