.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
โครงการก่อสร้างหมู่บ้านสวัสดิการจังหวัดอุทัยธานี 535
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชากา 549
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 514
สมาชิกบำนาญ ทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรพบเพื่อนสมาชิก 560
สรุปสถานะทางการเงินครึ่งปีแรก 500
ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 582
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมพบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2553 565
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สพป.อน.เขต 1 592
ขอเชิญประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน 508
เตรียมออกบริการนอกสถานที่ 607
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 571
สอบคัดเลือกลู้จ้างชั่วคราว 617
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ 611
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศนียบัตร 557
มอบเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจฯ ทายาทของนายวิรัติ 625
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ให้กับ ทายาทของ นายวิรัติ 579
นายจิรพงษ์ วีระศิลป์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการฯ 646
ต้อนรับสอ.ครูชัยนาท 638
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมฯ 691
ตรวจสอบพัสดุประจำปีบัญชี 2552 683