.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 558
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมพบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2553 541
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สพป.อน.เขต 1 562
ขอเชิญประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน 482
เตรียมออกบริการนอกสถานที่ 589
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 545
สอบคัดเลือกลู้จ้างชั่วคราว 593
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ 585
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศนียบัตร 530
มอบเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจฯ ทายาทของนายวิรัติ 601
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ให้กับ ทายาทของ นายวิรัติ 550
นายจิรพงษ์ วีระศิลป์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการฯ 620
ต้อนรับสอ.ครูชัยนาท 607
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมฯ 669
ตรวจสอบพัสดุประจำปีบัญชี 2552 650
การจัดทำวิจัยของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 697
ขอเชิญ สมัครสมาชิก สสอค. 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 54 631