.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริม 535
การพัฒนาสมาชิกตามโครงการพัฒนาวิชาชีพเสริม 636
ประชุมสัญจรพบเพื่อนสมาชิกสังกัดหน่วยผสม 508
พบเพื่อนสมาชิกในสังกัด สพท.อน. เขต 2 608
โครงการก่อสร้างหมู่บ้านสวัสดิการจังหวัดอุทัยธานี 577
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชากา 587
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 544
สมาชิกบำนาญ ทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรพบเพื่อนสมาชิก 587
สรุปสถานะทางการเงินครึ่งปีแรก 534
ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 616
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมพบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2553 602
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สพป.อน.เขต 1 620
ขอเชิญประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน 537
เตรียมออกบริการนอกสถานที่ 643
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 601
สอบคัดเลือกลู้จ้างชั่วคราว 654
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ 642
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศนียบัตร 589
มอบเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจฯ ทายาทของนายวิรัติ 671
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ให้กับ ทายาทของ นายวิรัติ 605