.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 455
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 769
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ 645
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปอง “ออมทรัพย์ดี มีโชค” (ครั้งที่ 1) 837
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 529
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของพนักงานราชการ 923
ประกาศสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 704
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1021
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 707
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 1347
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 521
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 992
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 885
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 818
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 1182
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 727
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 808
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 660
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 898