.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1294
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1244
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 822
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 530
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 789
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 2363
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 746
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1013
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 699
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 933
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 723
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 605
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของครูโรงเรียนเอกชน 555
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 651
น้ำหมักเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง PSB ของคุณลุงทองปอน 610
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 559
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 475
รายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปองฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค (ครั้งที่ 1) 623
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 680
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 643