.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 615
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1453
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 714
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 566
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 792
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 652
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 526
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 636
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1370
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1306
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 889
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 595
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 859
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 2664
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 812
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1101
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 761
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1002
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 807
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 712