.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 605
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 482
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 588
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1325
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1271
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 853
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 558
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 821
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 2481
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 774
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1041
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 726
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 963
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 770
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 647
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของครูโรงเรียนเอกชน 585
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 683
น้ำหมักเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง PSB ของคุณลุงทองปอน 655
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 586
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 507