.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 2159
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 699
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 967
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 662
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 882
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 676
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 560
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของครูโรงเรียนเอกชน 512
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 606
น้ำหมักเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง PSB ของคุณลุงทองปอน 557
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 522
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 434
รายชื่อผู้รับรางวัล การจับคูปองฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค (ครั้งที่ 1) 582
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 638
ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 602
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับทุนการศึกษา ให้มารับในวันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 08.30 น. 488
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 747
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 372
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 343
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด (เพิ่มเติม) 802