.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 736
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 611
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 737
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1453
ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ชุดที่ 59 ประจำปี 2559 1387
แผนผังหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2559 989
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งถอนเงินปันผล ประจำปี 2559 688
ขอเชิญสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 946
ประกาศ เรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 3060
ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 908
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1207
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 850
ประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2560 1095
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 - 2561 895
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. 818
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของครูโรงเรียนเอกชน 719
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 820
น้ำหมักเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง PSB ของคุณลุงทองปอน 860
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 722
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 645