.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 586
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ของพนักงานราชการ 974
ประกาศสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 755
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1101
ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์ดี มีโชค 786
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 1465
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 588
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 1084
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 945
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 908
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 1240
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับสภาพหนี้โดยการกู้รวมสัญญา 783
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1644
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 877
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก ปี 2560 722
ประกาศ ประกวดราคาการประกันสินเชื่อ 957
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 801
สมาคมฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 688
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 796
รายชื่อผู้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ ปี 2559 1503