.

Welcome, Guest
Username Password: Remember me
กระทู้ ถาม - ตอบ
  • Page:
  • 1

TOPIC: การสมัครสมาชิกสหกรณ์

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ 1 year, 8 months ago #8

  • ธนิศร ช่วยอุระชน
บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อยากสอบถามว่าสมารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้หรือไม่ และต้องบรรจุระยะเวลากี่เดือนถึงจะสมัครสมาชิกได้ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Re: การสมัครสมาชิกสหกรณ์ 1 year ago #9

  • ผจก.บัญชา
ไม่ได้เปิดรับจาก อปท.แล้วครับ
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.24 seconds