.

ระเบียบสหกรณ์ ใหม่

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Display # 
Title Author Hits
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย พ.ศ. 2562 Written by Administrator 61
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2562 Written by Administrator 52
ระเบียบ : ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และหน่วยบริการสาขาหนองฉาง พ.ศ.2562 Written by Administrator 59
ระเบียบสหกรณ์ฯ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 Written by Administrator 228
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2560 Written by Administrator 2712
ระเบียบว่าด้วยกองทุนก่อสร้างสำนักงาน พ.ศ.2560 Written by Administrator 863
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2560 Written by Administrator 929